ЦЕЛИ

Category: Sample Data-Articles
Published on Monday, 07 July 2014 12:04
Written by Super User
Hits: 2580

ЦЕЛИ

(1)Основни цели на СДРУЖЕНИЕТО са:

да насочва и координира дейността по издигане равнището на спортното майсторство в областта на джетски рейсинга и другите водни и водомоторни спортове; да създава условия за развитие на джетски рейсинга и другите водни и водомоторни спортове и други форми на развитие на клубно ниво, чрез привличане на обществеността и самоинициативата на треньори, специалисти, деятели и ръководители и любители, както и подготовката на висококвалифицирани спортисти.


(2) Специфични цели на СДРУЖЕНИЕТО са:

Да стимулира интереса на обществеността и развива характерните за региона морски, водни и водомоторни спортове, вкл. и по-редки, модерни или неспецифични такива, като джетски рейсинга които:

1. изискват по-висока концентрация;

2. протичат при по-висока динамика;

3. изискват по-високо спортно майсторство и техника;

4. изискват по-висок интелект и бързина у състезателите;

5. изискват по-висока етика у състезателите, другите участници и/или публиката;

6. предизвикват по голям интерес или имат по-голяма атрактивност.


(3) Сдружението ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постиганве на общи цели, ще осъществява връзки и обмяна на опит в областта на джетски рейсинга за изучаване и използване на постиженията им за укрепване на физическото и психическото здраве на обучаващите се, изграждане на спортна база за масов спорт и създаване на условия за обучаване на елитни състезатели…………….“